Referensobjekt

 • Kv., Prinsen, stambyte och radiatorbyte i 100 lägenheter som totalentreprenad
  Beställare Huge Bostäder/SEHED Bygg AB
 • Kv. Smeden, ombyggnad av ett kontorsplan till Veidekkes huvudkontor som utförande entreprenad.
  Beställare Veidekke.
 • Kv. Mjödet, energisparåtgärder med byte av värmeväxlare installation av värmepumpar, byte av radiatorventiler inom 96 lägenheter i tre etapper som totalentreprenad.
  Beställare Familjebostäder/SEHED Bygg AB
 • Kv. Marö ombyggnad av lokaler till 3 stycken lägenheter som utförandeentreprenad.
  Beställare Familjebostäder/SEHED Bygg AB
 • Rosersbergs Trafikplats nybyggnad av Burger King restaurang och Preem bensinstation som totalentreprenad.
  Beställare Burger King, Preem/Veidekke Bygg AB
 • Kv. Blåklockan, Ör nybyggnad av förskola som utförandeentreprenad.
  Beställare Sundbybergs Stad/Åke Sundvall Bygg AB
 • Beckomberga Sport och Simhall, ombyggnad av rehabiliteringsbassäng med omklädnadsrum.
  Beställare Idrottsförvaltningen, Fastighetskontoret/SEHED Bygg AB
 • Brf. Lavetten, byta av avloppssystem samt hyresgästanpassning av restauranger som totalentreprenad.
  Beställare Brf. Lavetten
 • Vintervägen 6, Tyresö installation av värmepump och radiatorer samt ombyggnad av lokal till kontor som totalentreprenad.
  Beställare SEHED Fastigheter AB
 • Brf. Barkspaden, ny utvändig dränering och dagvatten. Omdragning av spillvatten i bottenplatta som totalentreprenad.
  Beställare Brf. Barkspaden
 • Kv. Ritmallen 1, ombyggnad av  3 stycken kontorsplan till lägenhetshotell.
  Ombyggnad av lokal till gym för P & T som totalentreprenad.
  Beställare Part-Time Home
 • Kv. Rekryten stambyte och radiatorventilbyte som totalentreprenad.
  Beställare A. Dahl/SEHED Bygg AB
 • Brf. Ättergrenen, byte av kulvertar som totalentreprenad.
  Beställare Brf. Ättergrenen
 • Kv. Kavlholmen total ombyggnad av kontorshus till 102 stycken lägenheter, ny undercentral helt nya vs-installationer som utförandeentreprenad.
  Beställare Stockholms Hem/Åke Sundvall Bygg AB
 • Arhem, Märsta, nyproduktion av 36 stycken lägenheter för äldreboende som utförandeentreprenad.
  Beställare Rikshem/Åke Sundvall Bygg AB
 • Brf. Metereologen energisparåtgärder, spolning av spillvattensystemet som totalentreprenad.
  Beställare Brf. Metereologen/SEHED Bygg AB

Pågående projekt:

 • Kv. Ritmallen etapp 2, nyproduktion av 94 stycken hotellrum, ny undercentral som totalentreprenad.
  Beställare Byggproduktion MJUKH AB
 • Kv. Bojen 14, stambyte inom Brf. Bojen 14 som totalentreprenad.
  Beställare Brf. Bojen/SEHED Bygg AB
 • Kv. Oxögat, total ombyggnad av bostadshus till 17 lägenheter, byte av undercentral helt ny vs-installation
  Beställare Familjebostäder/SEHED Bygg AB
Utöver angivna objekt har vi utfört arbeten åt ett flertal bostadsrättsföreningar och privatpersoner.
Har även samarbete med en ventilationsentreprenör och gjort flera byte av shuntgrupper i skolor.